Delokalizované plutonium

13.5.2007

Plutonium patří k velmi důležitým prvkům, protože je používá jak v některých jaderných elektrárnách, tak i pumách. Jeho jaderné vlastnosti tak známe mnohem lépe než chemické. Až donedávna nebyla zcela jasné, jak přesně vypadá jeho elektronová struktura, konkrétně kolik valenčních elektronů se nachází v jeho nejvyšším obsazeném orbitalu 5f. Různé experimenty totiž naznačovaly odlišné počty od čtyř do šesti. Podle chemiků z State University of New Jersey jsou však valenční elektrony plutonia delokalizované v různých orbitalech, což vysvětluje nejednoznačné předchozí výsledky. Rovněž to objasňuje fyzikální vlastnosti plutonia, které ač patří mezi kovy, není dobrým vodičem elektřiny a vyznačuje se většími koeficienty tepelné roztažnosti a stlačitelnosti.

 
Odeslat komentář k článku "Delokalizované plutonium "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Delokalizované plutonium " e-mailem

Diskuse/Aktualizace