Detekovatelné a manipulovatelné nanočástice

26.1.2007

Chemikům z University of California v Davisu se podařilo připravit zajímavé nanočástice, které zřejmě naleznou široké uplatnění v chemické analýze, zejména při sledování zamoření prostředí, kontaminace potravin a ve zdravotnictví. Tvoří je magnetické jádro z oxidu železitého nebo směsi oxidů železitého, neodymitého a kobaltnatého, pokryté oxidem gadolinitým a europitým. Jejich průměr se pohybuje mezi 100 a 200 nm. Po stimulaci laserem europium fluoreskuje v úzkém oboru červených vlnových délek. S popsanými nanočásticemi tudíž lze manipulovat magnetickým polem a hledat je pomocí jejich fluorescence. Jejich povrch lze snadno modifikovat dalšími fluorescenčními sondami, protilátkami, popřípadě řetězci DNA. Připravuji se pyrolyticky, kdy suspenze surovin v rozpouštědle je vstřikována jako mlha do plamene. Jde o velmi levnou metodu, takže její nasazení i v průmyslovém měřítku nepředstavuje problém.

 
Odeslat komentář k článku "Detekovatelné a manipulovatelné nanočástice "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Detekovatelné a manipulovatelné nanočástice " e-mailem

Diskuse/Aktualizace