Dolů řekou

7.11.2019
Citace:
S.-A. Chen et al., Aridity is expressed in river topography globally, Nature, volume 573, pages 573–577(2019), doi:10.1038/s41586-019-1558-8 - J.S.Scheingross et al., Self-formed bedrock waterfalls, Nature 567, 229–233 (2019) doi:10.1038/s41586-019-0991-z
Zdroj
Podélný profil řeky ve vlhkém a suchém podnebí.

Tvar podélného profilu řeky od pramene k ústí závisí na množství a pravidelnosti protékající vody. Řeky ve vlhkých oblastech mají podélný profil (angl. long profile) silně konkávně prohnutý. Jak vidíme na obrázku, na horním toku klesá prudce. Klesáni je stále menší a menší až k ústí. Takovou řekou protéká voda pravidelně a unáší sedimenty, které vyhloubí koryto do konkávního tvaru. U řek v suchých lokalitách je průtok malý a nepravidelný, takže vznikající podélný profil je lineární s pravidelným poklesem. Podélný profil získáme, když ke kilometráži přiřadíme odpovídající nadmořskou výšku. Studie vznikla na základě vyhodnocení údajů z 333.502 řek.

První autor publikace Shiuan-An Chen z University of Bristol komentuje: „Podélný profil vzniká postupně desítky tisíc až miliony let, takže vypráví dlouhý příběh o vývoji klimatu v regionu. Očekávali bychom, že klima ovlivní podélný profil řeky, protože určuje, kolik vody v ní proudí i odpovídají energii vody pohybující sedimenty korytem řeky.

Vodopády na vodních tocích mohou překvapivě vznikat v rovinném homogenním podloží bez přítomnosti nějaké vnější poruchy. Nestability v proudění protékající vody, transportu sedimentů a erozi zvlněného dna mohou způsobit vznik vodopádů na nečekaném místě. Ukazují to experimenty na modelu říčního toku o délce 7,3 m, šířce 30,5 cm a spádu 19,5% zhotoveného z polyuretanové pěny.

 
Odeslat komentář k článku "Dolů řekou "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Dolů řekou " e-mailem

Diskuse/Aktualizace