Downův syndrom a rakovina

11.8.2009

Jedinci s Downovým syndromem mají nižší výskyt určitých typů rakoviny. Američtí badatelé nyní zjistili, že myši s další kopií genu Dsar1 na chromosomu 21, který kóduje protein 1 v kritické oblasti Downova syndromu, vykazují nižší růst nádorů díky snížené angiogenezi. Spolu s dalším genem na chromosomu 21, Dyrk1a, drobné zvýšení exprese Dsar1 blokuje angiogenezi snížením aktivity kalcineurinové dráhy. Jde tu zřejmě o mechanismus, který způsobuje nižší výskyt rakoviny u pacientů s Downovým syndromem a o možnost, že kalcineurinová signální dráha a její regulátoři DSCR1 a DYRK1A budou cílem terapie rakovinných nádorů obecně.

Odeslat komentář k článku "Downův syndrom a rakovina "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Downův syndrom a rakovina " e-mailem

Diskuse/Aktualizace