Dvanáctá jeskyně

9.2.2017
Citace:
http://www.damals.de/de/8/Skelettfunde-liefern-Hinweise-auf-Verfasser-der-Qumran-Schriftrollen.html?aid=192122&cp=1&action=showDetails
Zdroj
Jediný dochovaný nepopsaný pergamenový svitek, foto Casey L. Olson and Oren Gutfeld.

K jedenácti jeskyním v okolí Kumránu, ve kterých beduíni a po nich archeologové nalézali svitky od Mrtvého moře, 2.000 let staré biblické a jiné náboženské texty, přibyla nedávno dvanáctá. Odhalili ji Oren Gutfeld a Ahiad Ovadia z hebrejské univerzity v Jeruzalémě spolu s Randallem Pricem z Liberty University v USA. Jeskyně původně také obsahovala svitky, v době nálezu byla bohužel již zcela vykradena. I tak jde o cenný archeologický objev, protože v ní zůstalo mnoho rozbitých keramických nádob s víčky, v nichž se svitky uchovávaly. K dalším nálezům patří kožení řemínky na vázání svitků a jejich látkové ochranné obaly, jakož i kousky šlach a kůže, jimiž se kusy pergamenu propojovaly. Na obrázku (foto Casey L. Olson and Oren Gutfeld) vidíme jediný dochovaný nepopsaný pergamenový svitek. Nález železného ostří motyky z padesátých let minulého století dokládá, že k vyloupení došlo alespoň částečně až v moderní době. Ve spodnější vrstvě nalezli archeologové řadu pazourkových ostří, hrotů šípů a pečetítko z karneolu z mladší doby kamenné a doby měděné. Jeskyní v oblasti Kumránu najdeme stovky, některé z nich vyhloubené lidmi. Svitky byly uloženy pouze ve dvanácti z nich. Z dalších čtyřiceti pocházejí střepy a další drobné archeologické nálezy. Vzhledem ke stále probíhajícím vykopávkám nejsou další zajímavé nálezy vyloučeny.

11.12.2017: Kumrán ještě neprozradil všechna svá tajemství. Na blízkém pohřebišti starém 2.200 let našli archeologové pouze mužské kostry. Ze 33 koster jich 30 patří mužům ve věku od 20 do 50 let. Zbývající tři nejsou jednoznačně ženské, jejich věk a pohlaví se nedá určit. Stáří pohřebiště odpovídá době vzniku svitků. Přebývalo v Kumránu náboženské společenství v celibátů žijících mužů? Podle Yossiho Nagara z izraelského Úřadu pro starožitnosti, „velké množství dospělých mužů různých věkových kategorií pochovaných v Kumránu odpovídá situaci na hřbitovech byzantských klášterů.“ Avšak nejstarší klášter, Klášter svaté Kateřiny na Sinajském poloostrově, vznikl až o 800 let později.

 
Odeslat komentář k článku "Dvanáctá jeskyně "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Dvanáctá jeskyně " e-mailem

Diskuse/Aktualizace