Dýchání pozpátku

15.5.2007

Američtí molekulární genetici nyní sekvenovali genom bakterie, která hraje významnou úlohu v globálním anaerobním uhlíkovém cyklu. Bakterie Syntrophus aciditrophicus pohání svůj řetězec transportu elektronů v opačném směru, než jsme tomu zvyklí z mitochondrií. V jejím genomu o 3,2 milionů párů bází DNA objevili geny, které kódují proteiny, zajišťující spotřebu organických molekul (zejména aromatických a mastných kyselin) a umožňující tok elektronů opačným směrem. Jsou tu četné CoA-ligázy tvořící adenosintrifosfát (ATP) a acyl-CoA-syntetázy, které vytvářejí a bourají iontové gradienty s využitím gradientu sodných iontů.

Odeslat komentář k článku "Dýchání pozpátku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Dýchání pozpátku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace