Efektivní lovci a sběrači

31.8.2012
Tanzanští Hadzabové vracející se z lovu 10.8.2008, foto Andreas Lederer, Wikimedia Commons, licence the Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Zajímavou studii provedli mezi tisícovkou příslušníků afrického kmene Hadzabů (Hadza, množné číslo Hadzabe), jež žije na březích tanzanského jezera Eyasi. Herman Pontzer z Hunter College v New York City spolu s Davidem Raichlenem z University of Arizona a Brianem M. Woodem ze Stanford University. Zjistili, že příslušníci tohoto kmene, kteří se živí jako lovci a sběrači, spotřebují denně srovnatelné množství energie jako my ostatní, žijící uprostřed civilizace a jejích vymožeností. Na první pohled se nám to může zdát neuvěřitelné. Představíme-li se, kolik úsilí by nám dalo sehnat dostatek potravy lovem a sběrem divoce rostoucích plodin, může se nám zdát nemožné, že bychom spotřebovali stejně energie jako při práci v kanceláři. Jenže Hadzapové stejně jako ostatní lidé při své práci disponují jistě spoustou znalostí důležitých pro sběr a lov, které jim ji usnadňují a jež jsme my už dávno zapomněli. Rovněž provedená studie ukazuje, že současná epidemie obezity je způsobena přejídáním a nikoliv nedostatečným pohybem. foto Andreas Lederer, Wikimedia Commons.

Prof. Dr. Arnošt Kotyk, Fyziologický ústav AV ČR 4.9.2012: Tři africké populace závisející hlavně na lovu a sběru byly analyzovány co do genetické rozmanitosti a bylo zjištěno, že ta je obrovská. Pracovníci univerzity ve Filadelfii sekvenovali celé genomy pěti jednotlivců z každé ze tří populací: kamerunských Pygmejů, Hadzapů a Sandavovů. Zjistili 13,4 milionů variant, z čehož 3 miliony nebyly dříve popsány. Geny pro imunitu, metabolismus, chuť, vůni a reprodukci se zřejmě vyvinuly po rozdělení zmíněných populací. Všichni jedinci vykazovali znaky toku genů z nyní vyhynulých druhů člověka. To bylo dříve pozorováno hlavně u neafrických národů a podporuje to myšlenku, že reprodukce mezi různými lidskými druhy probíhala zcela pravidelně.

 
Odeslat komentář k článku "Efektivní lovci a sběrači "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Efektivní lovci a sběrači " e-mailem

Diskuse/Aktualizace