Elektron leží nebo běží

18.9.2013
Vpravo nahoře nealkylovaný naftodithiofen, dole alkylovaný.

Zajímavý příspěvek ke zvýšení účinností fotovoltaických článků přinesl Itaru Osaka se svými kolegy z japonské výzkumné organizace RIKEN. Studovali kopolymer naftodithiofen–thiofen-naftobisthiadiazol, který se špatně rozpouští v organických rozpouštědlech. K molekule naftodithiofenu připojili dva uhlovodíkové řetězce, aby jeho rozpustnost zvýšili. Tato modifikace způsobila změnu orientace molekul polymeru v experimentálním fotovoltaickém článku, který z něj připravili. Molekuly původního polymeru se orientují kolmo k podložce, zatímco molekuly modifikovaného na ní leží. Elektrony a díry, které v něm vznikají vlivem absorpce záření, mají tendenci se pohybovat přesně opačně. V nemodifikovaném polymeru rovnoběžně s podložkou, v alkylovaném kolmo k ní. Protože podložka slouží zároveň jako sběrná elektroda, změna orientace pohybu směrem kolmo k ní způsobila zvýšení účinnosti celého článku.

 
Odeslat komentář k článku "Elektron leží nebo běží "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Elektron leží nebo běží " e-mailem

Diskuse/Aktualizace