Elektronový paprsek

23.11.2014

ke snížení obsahu oxidů dusíku v emisích z tepelných elektráren se snaží využít U.S. Naval Research Laboratory. Ozařování spalných zplodin krátkými pulsy dodá dostatek energie pro rozštěpení vazby dusík - kyslík. Oxidy dusíku se rozpadnou na neškodný dusík a kyslík. Nová technologie by mohla být levnější než dosud využívaná katalytická redukce. V současné době se připravují poloprovozní zkoušky.

Zdenka Horáková-Mánková 24.11.2014: Síla západní vědy nám pomáhá v každodenním životě a řeší velké problémy celého lidstva.

 
Odeslat komentář k článku "Elektronový paprsek "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Elektronový paprsek " e-mailem

Diskuse/Aktualizace