Emise dvouneutronového páru

18.3.2012

Při jaderném rozpadu pozorujeme záření alfa, což jsou jádra helia tvořená dvěma protony a dvěma neutrony, záření beta, což jsou elektrony nebo pozitrony doprovázené neutriny, a záření gama, elektromagnetické vlnění o vysoké energii. Přeměny atomových jader občas doprovází i emise samotných protonů nebo neutronů. Artemis Spyrou se svými kolegy z Michigan State University při pozorování rozpadu berylia-16 pozorovali emisi dineutronou, částice tvořené dvěma vázanými neutrony. Ztrátou jednoho neutronu by se berylium-16 přeměnilo na méně stabilní berylium-15, takže dojde rovnou ke ztrátě neutronového páru. Emise diprotonu byla pozorována již v roce 2002 při rozpadu železa-45. Tento izotop má vzhledem ke stabilnímu železu-54 velký nadbytek protonů nad neutrony. Pozdějšími experimenty byla potvrzena (akademon.cz 21.6.2008). Protože neutron nenese žádný elektrický náboj, který by jednotlivé částice od sebe odpuzoval, bylo pravděpodobné, že dříve nebo později bude pozorován.

 
Odeslat komentář k článku "Emise dvouneutronového páru "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Emise dvouneutronového páru " e-mailem

Diskuse/Aktualizace