Energie ze splašků

19.10.2015
stavba reaktorů pro termickou tlakovou hydrolýzu v Blue Plains, foto EPA

Vodovody a kanalizace v District of Columbia ve Spojených státech v lokalitě Blue Plains uvedly nákladem 470 milionů USD do chodu čističku odpadních vod kombinovanou s elektrárnou, která z komunálních odpadních vod produkuje 10 MW elektřiny. Pevný zbytek po jejich vyčištění se nejprve hydrolyzuje za zvýšeného tlaku a teploty v reaktorech, které vidíme na obrázku (foto EPA). Velké organické molekuly se rozpadnou na zkvasitelné části. Anaerobní bakteriální kvašení probíhá ve čtyřech betonových tancích, každý o výšce téměř 25 m. Vznikající methan pohání trojici turbín, jež ženou generátory. Odcházející nízkotlaká pára se vrací zpět do procesu. Jde o největší instalaci této technologie vyvinuté norskou společností Cambi AS na světě. Zpracuje 1.400.000 kubických metrů splašků denně. Ve srovnání s klasickou technologií čištění odpadních vod jsou emise oxidu uhličitého nižší o třetinu a náklady o 10 milionů USD ročně.

 
Odeslat komentář k článku "Energie ze splašků "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Energie ze splašků " e-mailem

Diskuse/Aktualizace