Enzym jako pumpa

3.3.2016
Schéma enzymové pumpy, upraveno podle I. Ortiz-Rivera et al., Convective flow reversal in self-powered enzyme micropumps, online February 22, 2016, doi: 10.1073/pnas.1517908113.

Enzym ukotvený k povrchu lze využít jako čerpadlo. Svými experimenty to potvrdili Isamar Ortiz-Rivera z The Pennsylvania State University a Anna C. Balazs z University of Pittsburgh spolu se svými kolegy. Na zlatý podklad chemicky navázali enzym ureázu, která štěpí močovinu na amoniak a oxid uhličitý podle rovnice NH2CONH2 + H2O -----> 2NH3 + CO2. Po překrytí kapkou roztoku močoviny vzniklo v kapalině proudění kvůli probíhající chemické reakci. Hustota roztoku, v němž ureáza rozložila močovinu, poklesla, takže se hromadila nahoře. Schematiky to znázorňuje obrázek upravený podle I. Ortiz-Rivera et al., Convective flow reversal in self-powered enzyme micropumps, online February 22, 2016, doi: 10.1073/pnas.1517908113. Pohyb kapaliny v tak malých rozměrech sledovali experimentátoři pomocí polystyrenových plováčků o průměru 2 mikrometry s hydrofilizovaným povrchem. Podobné pokusy mají význam pro konstrukci nejrůznějších miniaturních zařízení a čidel.

 
Odeslat komentář k článku "Enzym jako pumpa "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Enzym jako pumpa " e-mailem

Diskuse/Aktualizace