Evoluce mnohobuněčných hnědých řas

14.7.2010

Hnědé řasy (Phaeophyceae) jsou komplexní fotosyntetické organismy s evoluční historií velmi odlišnou od zelených rostlin. Jsou dominantními druhy ve skalnatých pobřežních systémech a obsahují řadu zajímavých adaptací k tomuto často nehostinnému prostředí. Patří také mezi několik eukaryontních linií, v nichž se vytvořila komplexní multicelularita. Nyní byl zmapován genom řasy Ectocarpus siliculosus, blízké příbuzné chaluh. Genom obsahuje celou sbírku světlosběrných a pigmentových genů, jakož i geny hrající úlohu v metabolismu halogenidů. Je tu celá řada genů pro transdukci signálů, zvláště pak pro receptorové kinázy, tak jak tomu je v případě vývoje multicelularity u živočichů i rostlin. Hnědé řasy se tak zařadily mezi skupiny s komplexní mnohobuněčností, jako jsou ruduchy, zelené řasy a rostliny, houby a vícebuněční živočichové.

Odeslat komentář k článku "Evoluce mnohobuněčných hnědých řas "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Evoluce mnohobuněčných hnědých řas " e-mailem

Diskuse/Aktualizace