Evropští zemědělci chtějí geneticky modifikované organismy

17.1.2010

Evropské Sdružení biotechnologických zemědělců (Farmers Biotech Network – FBN) zveřejnilo deklaraci, kterou se dožaduje přístupu ke geneticky modifikovaným organismům. Přinášíme ji ve volném překladu podle internetového bulletinu Svět biotechnologií (prosince 2009) vydávaného sdružením Biotrin:

My, zemědělci z celé Evropy požadujeme svobodu volby mezi hospodařením tradičním, ekologickým nebo biotechnologickým způsobem. Zemědělci musí mít přístup k technologickým nástrojům, aby se mohli vyrovnat s požadavky udržitelné produkce potravin, před kterými Evropa stojí. Obracíme se na Evropskou Komisi a Evropský Parlament, aby nám umožnily stát se více konkurenceschopní a udržitelní. Vlády členských států musí též poskytnout podstatnou politickou a veřejnou podporu k tomu, abychom posílili svou připravenost dostát současným a budoucím očekáváním zemědělské produkce.

Inovace hrají zásadní roli v podpoře konkurenceschopnosti evropského zemědělství; žijeme v době nevídaných globálních výzev, přičemž mnozí zemědělci jsou zasažení poklesem cen výstupů a naopak vzestupem cen u vstupů (hnojiva, energie a další). EU musí pomoci zemědělcům obstát v soutěži a uživit Evropu při udržení rozumných cen. EU musí podporovat – nikoli blokovat – přístup k inovacím, včetně zelené biotechnologie, která se úspěšně používá přes několik dekád v jiných krajinách.

GM plodiny nabízejí značné výhody pro výrobu a životní prostředí: současné zprávy ukazují, že GM sója, kukuřice a bavlník poskytly produkci o 20%, 7% a 15% vyšší než nemodifikované odrůdy. Vyšší výnos znamená menší nároky na půdu při výrobě potravin a krmiv. GM plodiny také znamenají méně pesticidů a nižší tvorbu skleníkových plynů, protože vyžadují méně orby a snižují tak spotřebu pohonných hmot a oxidaci půdního uhlíku. Zemědělci v EU mohou zvládnout koexistenci GM plodin a nemodifikovaných odrůd. V některých státech – Německu, Španělsku, České Republice, Polsku,Rumunsku, Slovensku a Portugalsku – už mohli zemědělci využít výhod zelené biotechnologie a mají zkušenost „z první ruky“ s koexistencí modifikovaných a nemodifikovaných plodin.

Zemědělství EU zaostává za jinými částmi světa, přičemž mnoho zpráv z respektovaných informačních zdrojů EU i jednotlivých států svědčí o bezpečnosti a užitečnosti biotechnologických rostlin. V roce 2008 již 13,3 milionu zemědělců v celém světě pěstovalo 125 milionů hektarů biotech rostlin ve 25 státech. Jak dlouho nám evropští politici budou bránit, abychom mohli dělat totéž?

Mnoho evropských zemědělců nemá povoleno pěstovat biotech odrůdy, v nejlepším případě je povolena jedna biotech odrůda autorizovaná v EU. Tento licoměrný přístup vede k tomu, že Evropané dovážejí více a více GMO zvenčí a naši zemědělci ztrácejí konkurenceschopnost ve světě. Jsme stále méně a méně schopni splnit nové požadavky ekologické udržitelnosti zemědělského hospodaření. To nedává smysl ani z hlediska životního prostředí, ani ekonomie. Proto se obracíme na politiky EU i členských států, aby co nejrychleji přijali následující opatření:

Ve všech evropských státech bránit pro zemědělce svobodu výběru vlastních plodin.

Neprodleně ukončili zákazy GM v celé Evropě, neboť nejsou opodstatnělé ani vědecky ani legislativně.

Urychlit postup schvalování využití GM v EU a zpřístupnit nástroje, které mají zemědělci k disposici v jiných částech světa již mnoho let

Zajistit faktickou a otevřenou diskusi o budoucnosti zemědělské politiky pro Evropu a to takové, která je založena na vědě a ekonomické realitě nikoli na politických pózách a neignoruje kritickou úlohu rostlinné biotechnologie.

Pan Josef Vokál 22.1.2010: Nic než nátlaková akce. Divím se, že se AKADEMON k něčemu takovému propůjčí. To má být jako věda?

akademon.cz 22.1.2010: Pohoršoval byste se stejně, kdyby sdružení zemědělců bylo proti geneticky modifikovaným organismům? Mnohem zajímavější a důležitější než vlastní vědecké objevy je, jak nové technologie ovlivní a změní život nás všech.

Merlin111 26.1.2010: Evropští zemědělci by si v první řadě neměli nechat křivit trh, a tedy by měli zrušit plošně v celé Evropě dotace do zemědělství. Na tom se však nikdy neshodnou.

27.4.2014: Za shlédnutí stojí vystoupení ing.Miroslava Koberny, CSc., ředitele pro programování a strategii Potravinářské komory ČR, v programu Sama doma dne 7. 4. 2014 na České televizi.

Webová stránka sdružení Biotrin.

 
Odeslat komentář k článku "Evropští zemědělci chtějí geneticky modifikované organismy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Evropští zemědělci chtějí geneticky modifikované organismy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace