Exotické stavy hmoty

19.4.2010

Nedávné číslo časopisu Nature věnuje čtyřicet stran popisu různých neobvyklých forem hmoty, o nichž se ve vysokoškolských osnovách fyziky a chemie téměř nehovoří. Jsou to (1) hádanka suprasolidity, (2) posílení supravodivosti zavedením železa do látek vykazujících supravodivost nad 50 kelviny, (3) výskyt kvazičástic (mimo fermiony a bosony) v takzvaných non-Abelovských stavech hmoty, (4) topologické izolátory na povrchu různých předmětů, (5) spinové kapaliny ve „zmařených“ magnetech a (6) elektronové kapaliny a pevné látky v jediném rozměru.

Odeslat komentář k článku "Exotické stavy hmoty "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Exotické stavy hmoty " e-mailem

Diskuse/Aktualizace