Extrémně nízká smáčivost

22.10.2016
Vlevo nahoře snímek povrchu folie pořízený rastrovacím elektronovým mikroskopem, vpravo nahoře konečný produkt, dole po řadě zleva doprava pozorujeme nízkou smáčivost uhlovodíků dodekanu a hexadekanu, řepkového oleje a vody (převzato z H.Vahabi et al., Free-Standing, Flexible, Superomniphobic Films, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8 (34), pp 21962–21967, DOI: 10.1021/acsami.6b06333).

Speciální folií, která odpuzuje veškeré kapaliny, připravil Arun K.Kota se svými kolegy z Colorado State University ve Fort Collins. Tvoří ji nanočástice oxidu křemičitého SiO2 s fluoridovaným povrchem, které pohromadě drží polyuretan. Na obrázku dole po řadě zleva doprava vidíme, že spolehlivě odpuzuje tak rozdílné kapaliny jako uhlovodíky dodekan C12H26 a hexadekan C16H34, řepkový olej a vodu H2O (převzato z H.Vahabi et al., Free-Standing, Flexible, Superomniphobic Films, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8 (34), pp 21962–21967, DOI: 10.1021/acsami.6b06333). Chemicky je řepkový olej směs tzv. vyšších mastných kyselin. Největší je podíl kyseliny olejové CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH, který se pohybuje mezi 50 až 66%. Interakce mezi fluoridovanými částicemi oxidu křemičitého a jakoukoli kapalinou jsou velice slabé, důsledkem čehož je extrémně nízká smáčivost takového povrchu. Efekt podporuje ještě porozita připravené folie. Na obrázku vlevo nahoře vidíme její povrch na snímku rastrovacího elektronového mikroskopu. Vpravo nahoře najdeme konečný produkt (rovněž dle H.Vahabi et al., Free-Standing, Flexible, Superomniphobic Films, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8 (34), pp 21962–21967 DOI: 10.1021/acsami.6b06333).

 
Odeslat komentář k článku "Extrémně nízká smáčivost "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Extrémně nízká smáčivost " e-mailem

Diskuse/Aktualizace