Extrémně rychlý vznik nového druhu

31.7.2012
hvězdice Cryptasterina pentagona, foto Jon Puritz/University of Hawaii v Manoa

Extrémně rychlý vznik nových druhů mořské hvězdice popsal Jon Puritz se svými kolegy z Hawaii Institute of Marine Biology. Analýza DNA ukazuje, že druhy Cryptasterina hystera a Cryptasterina pentagona se od sebe oddělily před 6.000 až 22.000 lety. Na pohled neodlišitelné hvězdice se liší rozmnožováním. C. pentagona má samčí a samičí jedince, kteřé do vody uvolňují spermie popřípadě vajíčka. Po oplodnění se vylíhnou larvy, z nichž po čase vyrostou dospělí jedinci. C. hystera je hermafrodit a k vývoji larev dochází uvnitř jejich těl, takže do mořské vody se dostávají až malí dospělci. Žijí u severovýchodního australského pobřeží, přičemž C. hystera se vyskytuje jen na několika ostrovech a plážích na nejjižnější hranici výskytu C. pentagona. Jejich oddělení proběhlo asi 100x rychleji, než je běžné u vzniku nových mořských druhů. Nejspíš ho způsobily změny v oceánském proudění. Tyto výzkumy ukazují, že původní představa pozvolné evoluce druhů je nejspíš mylná. Dle nových teorií dochází k rychlým změnám v malých izolovaných skupinkách. Pro zájemce o tuto problematiku doporučuji knihu prof.Jaroslava Flegra Zamrzlá evoluce. Foto Jon Puritz/University of Hawaii v Manoa.

Kdyby tyto informace znal proslulý paleontolog Georges Cuvier, možná bychom za zakladatele vývojové teorie dnes pokládali jeho. Hypotézu o vývoji organismů zavrhl, protože pro ni nenalezl žádné důkazy. Porovnával mumie staroegyptských koček s kočkami současnými a nepodařilo se mu najít žádný rozdíl. Jeho teorie kataklyzmat, podle které přírodní katastrofy vyhladí živočichy, aby pak vznikli noví, jiní, byla vlastně nouzovým řešením, jak vyrovnat nálezy četných zkamenělin s neexistencí vývoje živých organismů.

Prof. Dr. Arnošt Kotyk, Fyziologický ústav, AV ČR 19.8.2012: Po staletí přijímaný systém evoluce, v němž se mezi placentálními savci objevuje separátně slon, následovaný psem, krávou, člověkem, králíkem, morčetem, krysou a myší, byl nyní nahrazen systémem založeným na mikroRNA (viz akademon.cz 25.2.2008). Tady se nejdříve oddělují krysy, pak myši, morčata, králíci, lidé, sloni, psi a krávy.

Knihu Zamrzlá evoluce od Jaroslava Flegra můžete koupit zde.

 
Odeslat komentář k článku "Extrémně rychlý vznik nového druhu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Extrémně rychlý vznik nového druhu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace