Extrémní změny objemu v závislosti na teplotě

12.2.2008

Andrew Goodwin, fyzik z University of Cambridge, spolu se svými kolegy z Durham University připravili a pomocí rentgenové krystalografie popsali materiál, který při ohřátí výrazně zmenšuje i zvětšuje své rozměry. Jde o hexakyanokobaltitan stříbrný. V jednom směru činí koeficient jeho tepelné roztažnosti –120 x 10-6 K-1, což značí, že se při zvyšování teploty extrémně smršťuje. Je to 14 krát více než u další doposud známé látky, jíž je wolframan zirkoničitý. Podél jiné krystalografické osy však jeho koeficient tepelné roztažnosti dosahuje 140 x 10-6 K-1, což je desetkrát více než u ostatních známých materiálů. Podivné chování způsobuje vrstevnatá krystalová struktura, ve které se střídají hexakyanokobaltitanové aniony s vrstvou stříbrných kationů. Zmenšování vzdáleností slabě vazáných iontů Ag+ při ochlazení pak zvětší odpuzování v sousedních vrstvách, takže výsledkem je narůst objemu při snižování teploty.

 
Odeslat komentář k článku "Extrémní změny objemu v závislosti na teplotě "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Extrémní změny objemu v závislosti na teplotě " e-mailem

Diskuse/Aktualizace