Ferroelektrická dioda

23.2.2009

Tým S.-W. Cheonga z americké Rutgers University zjistil, že elektrická vodivost ve ferroelektrickém oxidu železito-bismutitém BiFeO3 silně závisí na směru. Ferroelektrickými nazýváme takové materiály, které díky své struktuře vykazují elektrickou polarizaci, kterou však můžeme změnit vložením vnějšího elektrického pole. Změny přetrvávají i po jeho vymizení. Jde o jakousi elektrickou analogii magnetů (ferromagnetických látek). Změnou polarizace oxidu železito-bismutitého docílíme převrácení směru maximální vodivosti. Těchto vlastností by se dalo využít při konstrukci diod.

 
Odeslat komentář k článku "Ferroelektrická dioda "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ferroelektrická dioda " e-mailem

Diskuse/Aktualizace