Ferromagnetický grafit

15.10.2009
struktura grafitu

Jiri Cervenka a Kees Flipse z Technische Universiteit Eindhoven a Mikhail Katsnelson z Radboud Universiteit Nijmegen zjistili, že grafit může vykazovat slabé feromagnetické chování. Ferromagnetismus, výrazné magnetické chování, byl poprvé pozorován u železa. Vyznačují se jím látky, u nichž magnetické momenty jednotlivých atomů se mohou souhlasně orientovat ve velkých oblastech. Ve vrstevnaté struktuře grafitu tyto oblasti mohou být vytvářeny rozsáhlejšími rovinnými nespojitostmi ve struktuře.

 
Odeslat komentář k článku "Ferromagnetický grafit "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ferromagnetický grafit " e-mailem

Diskuse/Aktualizace