Fluorescence a viskozita

12.10.2016
Struktura zkoumaných molekul fluoroborhydrazonů. Nejvyšší nárůst intenzity fluorescence se projevil u sloučeniny, kde R1 = H a R2 = NO2.

Závislost intenzity fluorescence na viskozitě rozpouštědla u organických sloučenin fluoroborhydrazonů se specifickou strukturou pozorovali Matthew D. Liptak z University of Vermont a Ivan Aprahamian z Dartmouth College v americkém New Hampshire se svými kolegy. Nutnou podmínkou pro vznik neobvyklého jevu je, že molekula musí mít dvě podobně velké části, spojené jedinou jednoduchou vazbou. Obě části mohou tudíž vůči sobě volně rotovat. Rostoucí viskozita jejich vzájemný pohyb omezuje, takže více energie mohou vyzářit ve formě světelných kvant. Strukturu zkoumaných molekul vidíme na obrázku. Nejvyšší nárůst intenzity fluorescence se projevil u sloučeniny, kde R1 = H a R2 = NO2. Při nárůstu viskozity z 20,8 cP na 620,7 cP vzrostla intenzita fluorescence zhruba desetkrát na vlnové délce 500 nm, což odpovídá zelené barvě. Nárůstu viskozity dosáhli badatelé změnou složení rozpouštědla od čisté vody po směs glycerolu a ethylenglykolu. Popsaný jev možná půjde využít při konstrukci organických LED diod.

 
Odeslat komentář k článku "Fluorescence a viskozita "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Fluorescence a viskozita " e-mailem

Diskuse/Aktualizace