Fotografie 21.století

21.1.2007

Zcela jinou metodu uchování obrazu, než je současná nejrozšířenější digitalizace, začali rozpracovávat na Rochesterské Univerzitě. Využili k tomu zpomalení světla v cesiových parách (podrobněji o jevu zpomalení světla viz akademon.cz z 14.1.2002). Nejprve ultrakrátkým světelným pulsem zobrazili na stínítku namalovaná písmena UR (University of Rochester) a pak ho zabrzdili popsaným způsobem. V deset centimetrů dlouhé komůrce s cesiovými parami umí uchovat sto takových světelných pulsů, zatím však jen po dobu 100 nanosekund. Nicméně usilovně pracují, jak na výrazném prodloužení této doby, tak na zvýšení hustoty zápisu. Nová metoda má k všeobecnému rozšíření ještě velmi daleko. Komůrka na uchování světelných pulsů je sice jen asi deset cm dlouhá, avšak ke správnému fungování celého zařízení je zapotřebí složitá aparatura. Rochesterský způsob se vlastně navrací ke zmodernizované klasické fotografii, která místo světla samotného uchovává obraz pomocí chemických změn, které fotony způsobují.

 
Odeslat komentář k článku "Fotografie 21.století "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Fotografie 21.století " e-mailem

Diskuse/Aktualizace