Fotonický multiplexer

29.11.2016
Nákres fotonického multiplexoru (Ústav základního výzkumu).

Miniaturní optické zařízení, které může fungovat jako fotonická součástka, sestrojil prof. Hyun Seok Lee se svým týmem z korejského Ústavu základního výzkumu. Základem jsou dvě destičky na izolační podložce z oxidu křemičitého. První je ze sulfidu molybdeničitého MoS2, druhou tvoří selenid wolframičitý WSe2. Leží paralelně vedle sebe, avšak nedotýkají se. Přes ně je natažen stříbrný nanodrátek. Vzhled celého zařízení vidíme na obrázku (IBS). Jeho fungování znázorňuje animace. Prvním krokem je laserový puls zelené barvy o vlnové délce 514 nm. Ten rozkmitá elektrony v Ag nanodrátku, obdobně jako když udeříme do struny. Hovoříme o povrchovém plasmonu. S nimi spojené elektromagnetické vlnění se pohybuje podél nanodrátku a v pod ním ležícím sulfidu molybdeničitém vyvolá vznik páru elektron - díra. MoS2 destička je velmi tenká, takže elektron a díra se od sebou nemohou příliš vzdálit, silně interagují a nakonec splynou za vyzáření světelného kvanta o vlnové délce 660 nm (oranžové světlo). Zbytek energie zpětně pohltí stříbrný nanodrátek. V podobě kmitů elektronů neboli povrchového plasmonu přejde nad druhou destičku ze selenidu wolframičitého. Stejným mechanismem jako v sulfidu molybdeničitém dojde k emisi červeného světelného kvanta o vlnové délce 760 nm. Jeden signál tak rozštěpíme na dva. Výhodou nového zařízení je, že využívá stejných technologií jako běžně užívané polovodičové elektronické součástky. Jejich integrace na jediném čipu nepředstavuje tudíž problém.

 
Odeslat komentář k článku "Fotonický multiplexer "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Fotonický multiplexer " e-mailem

Diskuse/Aktualizace