Fotony z ničeho

20.11.2011

Velmi zajímavý experiment provedl Christopher Wilson se svými kolegy ze švédské Chalmers tekniska högskola. Podařilo se jim potvrdit před 40 lety teoreticky předpověděný dynamický Casimirův jev, tedy vznik fotonů u relativisticky se pohybujícího vodivého reflexního povrchu. Vakuum je plné neustále vznikajících a zanikajících virtuálních dvojic fotonů. Vodivý reflexní povrch pohybující se v jejich blízkosti rychlostí porovnatelnou s rychlostí světla naruší tuto dvojici natolik, že se rozpadne a objeví se jako skutečné detekovatelné fotony. Velkou výzvou bylo, jak zrcadlo tak rychle rozpohybovat. Vyřešit tento problém mechanicky je nemožné. Wilsonův tým napodobil rychle kmitající zrcadlo magnetickým polem oscilujícím s gigahertzovou frekvencí. Zachytili mikrovlnné záření, jehož vlnová délka přesně souhlasí s teorií.

William Chalmers (1748 – 1811), po kterém je pojmenováno Wilsonovo působiště, byl švédský obchodník, který zbohatl na obchodu s Čínou. Svou závětí založil řemeslnou školu pro mládež, z níž postupně vznikla současná vysoká škola. Nešvédské jméno Chalmers nesl po svém otci, který se přistěhoval ze Skotska.

 
Odeslat komentář k článku "Fotony z ničeho "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Fotony z ničeho " e-mailem

Diskuse/Aktualizace