Fotovodivost

25.11.2013

Neobvykle dlouho trvající elektrickou vodivost způsobenou světlem pozorovali Marianne C. Tarun, Farida A. Selim, a Matthew D. McCluskey z Washington State University u krystalů titaničitanu strontnatého SrTiO3. Po ozáření vzrostlo množství volných elektronů v krystalu několiksetkrát. Elektrická vodivost vzrostla 400 x a na této hodnotě zůstala po zastavení ozařování po několik dní s nevelkým poklesem. Jde o velmi neobvyklý jev, protože zvýšení vodivost způsobené excitací elektronů světlem zpravidla ve tmě přetrvá jen krátkou chvíli. Zvýšení vodivost u titaničitanu strontnatého způsobuje excitace elektronů z defektů krystalové mřížky, které se na původní místa vracejí jen velmi pomalu. Kvůli svému vysokému indexu lomu se titaničitan strontnatý dříve používal k výrobě napodobenin diamantů, nyní se využívá oxid zirkoničitý.

 
Odeslat komentář k článku "Fotovodivost "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Fotovodivost " e-mailem

Diskuse/Aktualizace