Fotovoltaické články bez polovodičů

31.10.2014
fotovoltaická zlatá vrstva s otvory o průměru 100 nm, obr. M.T.Sheldon et al, Science, 2014, DOI: 10.1126/science.1258405

Nový způsob, jak získat elektřinu ze slunečního záření, odhalili vědci z California Institute of Technology v Pasadeně pod vedením Harryho A. Atwatera ve spolupráci s nizozemským Ústavem atomové a molekulární fyziky (AMOLF). Na určitým způsobem strukturovaném kovově vodivém povrchu může dojít ke změně hustoty povrchového náboje díky interakci dopadajícího světla s plasmony, což jsou společné vibrace povrchových vodivostních elektronů. Důsledkem změn hustoty náboje je vznik elektrického napětí. Při osvětlení 100 mW/cm2 generovaly plasmony napětí 0,1 V. Experimenty proběhly na zlatých nanočásticích nanesených na vrstvě vodivého oxidu iridito-ciničitého Ir2SnO5. Opačnou polaritu lze generovat na 20 nm silné zlaté vrstvě s otvory o průměru 100 nm (viz obr., M.T.Sheldon et al, Science, 2014, DOI: 10.1126/science.1258405). Současné fotovoltaické články využívají k výrobě elektřiny přenosu elektronů uvnitř polovodičů z valenčního do vodivostního pásu.

 
Odeslat komentář k článku "Fotovoltaické články bez polovodičů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Fotovoltaické články bez polovodičů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace