Fraktální metamateriál

19.7.2016
Dvě možné struktury fraktálního metamateriálu, nahoře na běžné fotografii, dole na snímku rastrovacího elektronového mikroskopu. Bílá úsečka vlevo je 80 mikrometrů dlouhá, vpravo 50 mikrometrů (Xiaoyu Zheng et al., Multiscale metallic metamaterials, Nature Materials (2016), doi:10.1038/nmat4694).

Zajímavý materiál neobvyklých vlastností, jehož struktura se fraktálně trojrozměrně opakuje přes sedm rozměrových řádů od nanometrů po centimetry, navrhl a vytvořil tým Christophera M. Spadacciniho z Lawrence Livermore National Laboratory ve spolupráci s Xiaoyu Zhengem a jeho kolegy z Virginia Tech v Blacksburgu. Jak vidíme na videu, vyznačuje se neobvyklou pružností, podstatně větší než vykazují kov nebo plast použitý k jeho zhotovení. K jeho vytvoření posloužila metoda 3D tisku s vysokým rozlišením. Na obrázku vidíme dvě možné struktury, nahoře na snímku optického, dole rastrovacího elektronového mikroskopu. Bílá úsečka vlevo je 80 mikrometrů dlouhá, vpravo 50 mikrometrů (Xiaoyu Zheng et al., Multiscale metallic metamaterials, Nature Materials (2016), doi:10.1038/nmat4694).

 
Odeslat komentář k článku "Fraktální metamateriál "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Fraktální metamateriál " e-mailem

Diskuse/Aktualizace