Frontální polymerace

21.8.2018
Citace:
I.D:robertson et al., Rapid energy-efficient manufacturing of polymers and composites via frontal polymerization, Nature, volume 557, pages 223–227 (2018), doi: 10.1038/s41586-018-0054-x ID
Zdroj
Chemická struktura dicyklopentadienu, kyseliny trialkylfosforité a polycyklopentadienu.

Řádově méně energie spotřebuje výroba plastů frontální polymerací (frontal polymerization). V průmyslu probíhají v současnosti polymerační reakce rovnoměrně v celém objevu. Zejména u termosetů jde o energeticky velmi náročný způsob. Termosety neboli reaktoplasty jsou polymerní sloučeniny, které po vytvrzení chemickou reakcí dalším ohřátím nepřejdou do plastického nebo tekutého stavu, např. epoxidové pryskyřice. Výrazně méně energie spotřebuje nehomogenní proces, kdy polymerace se šíří z jednoho místa do celého objemu reakční směsi. Vhodná koncentrace katalyzátoru a inhibitoru udržuje optimální průběh reakce.

Na níže uvedených videích vidíme polymeraci dicyklopentadienu za inhibice trialkylfosforitou kyselinou a katalýzou Grubbsovým katalyzátorem, což je složitý organický komplex ruthenia [1,3-bis-(2,4,6-trimethylfenyl)-2-imidazolidinyliden]dichloro(fenylmethylen)(tricyclohexylfosfino)ruthenium. Chemické struktury sloučenin najdeme na obrázku. Na prvním videu vidíme vytvrzení elastického částečně zpolymerovaného polydicyklopentadienového gelu svinutého do válce, na druhém tisk třírozměrné spirály do vzduchu. Linii polymerace vidíme těsně za tryskou.

 
Odeslat komentář k článku "Frontální polymerace "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Frontální polymerace " e-mailem

Diskuse/Aktualizace