Funkce neuroliginů a neurexinů v kognitivnívh chorobách

7.11.2008

Mozek zpracovává informaci předáváním signálů na synapsích, které spojují neurony do obrovských sítí komunikujících buněk. V těchto sítích synapse nejen předávají signály, nýbrž je i transformují a vylepšují. Neurexiny a neuroliginy jsou molekuly, které fungují v adhezi buněk, a to zejména presynaptických a postsynaptických neuronů, dále v signalizaci napříč synapsí a některými úpravami. Neurexiny jsou umístěny na presynaptické membráně, neuroliginy na výčnělcích dendritů na postsynaptické membráně. Změny v genech kódujících neurexiny a neuroliginy byly nedávno definovány jako faktory způsobující autismus a další kognitivní choroby.

Odeslat komentář k článku "Funkce neuroliginů a neurexinů v kognitivnívh chorobách "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Funkce neuroliginů a neurexinů v kognitivnívh chorobách " e-mailem

Diskuse/Aktualizace