GM virus proti rakovině

29.7.2019
Citace:
R.E.Tamura et al., Combination of cabazitaxel and p53 gene therapy abolishes prostate carcinoma tumor growth, Gene Therapy (2019), DOI: 10.1038/s41434-019-0071-x
Zdroj
Protein p53 (vlevo) navázaný na řetězec deoxyribonukleové kyseliny (vpravo), obr.Thomas Splettstoesser [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)].

Geneticky modifikovaný virus má šanci stát se novým prostředkem proti nádorům. Množení lidských buněk rakoviny prostaty na laboratorních myších zpomaluje velmi výrazně. Genetická modifikace viru spočívá v zabudování genu TP53 do jeho genomu. Protein p53, jehož strukturu kóduje, reguluje expresi mnohých dalších genů, které řídí buněčný růst a smrt nebo opravy deoxyribonukleové kyseliny. Za normálních okolností zastavuje překotný růst buněk - rakovinu. Pokud z nějakých důvodů nestíhá, dodáme další pomocí viru zvenčí.

Chemická struktura molekuly kabazitaxelu, chemického přípravku proti rakovině prostaty.Virová terapie rovněž zvyšuje citlivost rakovinných buněk vůči chemoterapii. Šéf výzkumného týmu prof.B.E.Strauss z brazilské Saopaulské univerzity doplňuje: „Oddělená terapie pomocí p53 nebo kabazitaxelu mám jen omezený výsledek, protože růst tumoru zastaví. Kombinovaná terapie je mnohem účinnější, takže tumor zničí.“ Kabazitaxel, jehož chemickou strukturu vidíme na obrázku, je chemoterapeutický prostředek proti rakovině prostaty.

 
Odeslat komentář k článku "GM virus proti rakovině "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "GM virus proti rakovině " e-mailem

Diskuse/Aktualizace