Gama blesk

9.1.2011
Okem neviditelný záblesk gama záření

Italská družice AGILE vypuštěná v roce 2007 potvrdila již starší pozorování, že elektrický výboj při některém blesku doprovází nejen záblesk viditelného záření, nýbrž i gama záření, které má mnohem větší energii. Vyzáří ho zřejmě volné elektrony urychlené elektrickými poli při bouřce na velmi vysoké rychlosti. Rentgenové záření vznikající při blesku bylo pozorována již před mnoha lety.

akademon.cz 23.4.2013: Již téměř 20 let víme, že bouřku kromě viditelných elektrických výbojů doprovázejí i okem neviditelné záblesky gama záření, jeden na přibližně tisícovku blesků. Nazývají se TGF (terrestrial gamma-ray flashes). Na letošní výroční konferenci European Geosciences Union (Evropská společnost věd o Zemi), která proběhla ve Vídni ve dnech 7. - 12.4. 2013, vysvětlil Joseph Dwyer z Florida Institute of Technology ve floridském Melbourne svou hypotézu jejich vzniku. Během bouřky vzniká v oblacích napětí až 100 milionů Voltů, které se vybíjí elektrickým výbojem - bleskem. Než se tak stane, může bouřka fungovat jako obrovský urychlovač. Silné elektrické pole zrychlí nabité částice přítomné v atmosféře. Elektrony urychlí až na rychlosti blízké světlu. Při jeho zpomalování při interakci s dalšími nabitými částicemi vzniká brzdné záření (bremsstrahlung). To by na intenzivní záblesk gama záření trvající několik desetin milisekundy nestačilo. Rychlé elektrony mohou během svého letu při srážkách produkovat další elektrony. Navíc gama fotony se rozpadají na elektron a pozitron, čímž počet elektronů dále narůstá. Pozitrony přitahuje oblast záporného náboje v oblaku, takže se rozletí tak rychle, že při srážkách produkují ještě další elektrony. Začne-li tento proces, počet elektronů vyzařujících gama záření lavinovitě naroste, čímž vznikne pozorovatelný záblesk.

 
Odeslat komentář k článku "Gama blesk "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Gama blesk " e-mailem

Diskuse/Aktualizace