Gel pevný, přepevný

18.9.2012
Nový hydrogel podrží svou pevnost i při velkém protažení. Foto Jeong-Yun Sun.

Kombinací polyakrylamidu a alginátu vápenatého připravil tým expertů z Harvardské univerzity pod vedením Jeong-Yun Sun neobyčejně pevný hydrogel. Než dojde k jeho poškození, lze ho protáhnout na jedenadvacetinásobek původní délky. Protože vodné gely jsou biokompatibilní, nabízí se jeho užití jako náhrada poškozených chrupavek. Polyakrylamid [–CH2CHCONH2-]n vytváří vodné gely, které se užívají např. při výrobě kontaktních čoček. Alginát vápenatý je ve vodě nerozpustná gelová látka, která se získává srážení roztokem vápenatých solí z rozpustného alginátu sodného. Získává se z mořských řas a jde o polysacharid. Hojně se užívá ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu, např. k zahuštění zmrzlin. Neobyčejné vlastnosti jejich směsi jsou dané vzájemnou interakcí jejich polymerních řetězců. Polyakrylamid vytváří pevnou matrici, jež umožní rozptýlení působících sil ve velkém objemu. Alginátové řetězce propojují navzájem vápenaté ionty. Mechanickým působením lze tuto vazbu reverzibilně přerušit a gel roztáhnout. Po odeznění sil alginát obnoví svou původní strukturu a mechanicky přerušené chemické vazby polyakrylamidu se alespoň částečně obnoví. Drobná mechanická poškození si nový hydrogel opraví sám. Foto Jeong-Yun Sun.

 
Odeslat komentář k článku "Gel pevný, přepevný "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Gel pevný, přepevný " e-mailem

Diskuse/Aktualizace