Geneticky modifikovaný Anopheles porazí malárii

2.4.2007
Komár čtyřskvrný (Anopheles maculipennis), nejznámnější přenašeč malárie. Od podobného komára pisklavého Culex pipiens, který je u nás nejrozířnější, se liší postojem v klidu. Zatímco u komára pisklavého je zadeček rovnoběžný s podkladem nebo směřující šikmo dolů, u anofela směřuje zadeček šikmo nahoru. Převzato z Brehmova života zvířat,díl I - Bezobratlí, str.338,  vydalo Nakladatelství J.Otto spol. s r.o., Praha 1929.

Poté, co v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století došlo k zákazu pesticidu DDT (di(chlorfenyl)trichlorethan) spíše z ideologických než faktických důvodů, došlo znovu k rozšíření malárie. V oblastech, kde je endemickou chorobou, , žijí téměř dvě miliardy lidí a několik milionů jich ročně na ni umírá. Její výskyt se prudce zvyšuje zejména proto, že parazit způsobující malárii Plasmodium falciparum se stává rezistentním vůči aplikovaným lékům, a to i přes vývoj nových antimalarik (viz akademon.cz 1.10.2004). Podobně je tomu i s přenašečem tohoto parazita, komárem rodu Anopheles. Šíření malárie by však mohla zastavit jeho genetická modifikace, kterou by získal odolnost proti tomuto parazitárnímu onemocnění. Komár totiž není pouhým přenašečem, ale chorobou i trpí. Jeho zdravý kolega bude mnohem čilejší a životaschopnější, takže v populace časem převáží. Sám tvůrce odolného Anophela si však uvědomuje nejistoty spojené s volným vypuštěním takto obměněného zvířete, a přestože geneticky modifikovanými komáry již disponuje, nepředpokládá jejich vypuštění do volné přírody dříve než za deset až dvacet let.

 
Odeslat komentář k článku "Geneticky modifikovaný Anopheles porazí malárii "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Geneticky modifikovaný Anopheles porazí malárii " e-mailem

Diskuse/Aktualizace