Genetický základ EKG

8.12.2010

Prof.Glenn I. Fishman se svými lidmi New York University Langone Medical Center identifikoval propojení mezi některými geny a abnormalitami elektrokardiogramu (EKG), což je záznam elektrických signálů, které doprovázejí srdeční činnost. Podařilo se mu to na základě rozsáhlého výzkumu provedeného u 50 tisíc lidí. Jde o velmi důležité údaje, protože umožní předpovídat riziko srdečních onemocnění na základě analýzy DNA. Zároveň však ukazuje, jak omezené jsou naše vědomosti o fungování organismů, přes nesporné úspěchy, jakých genetika v posledních letech dosáhla. Přečetli jsme celý lidský genom, nedokážeme ho však zatím interpretovat. Víme, že jeden z potenciálně rizikových genů (SCN5A) určených Fishmanovým týmem, určuje strukturu sodíkových kanálků, které řídí tok sodných kationtů do buněk, což určuje srdeční rytmus. O přesném mechanismu fungování celého procesu, kterým se z genů vytvářejí jednotlivé rysy našeho organismu, nevíme prakticky nic. Informace o spojení genů s nějakou konkrétní vlastností (např. Fishmanovi abnormality EKG nebo zvýšený sklon k některému typu rakoviny, atp.) získáváme pouze ze statistických údajů, kdy porovnáme mnoho nositelů určitého genu s jejich vlastnostmi, dispozicemi či onemocněními. Důkladný rozbor našeho rodokmenu nám zatím přinese více informací o možných zdravotních rizicích než analýza našeho vlastního genomu.

akademon.cz 5.1.2011: Dokládají to i výsledky studie týmu prof. Manfreda Kaysera z Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC), které umožňují dle analýzy lidské DNA určit barvu vlasů. Na základě 13 identifikovaných oblastí genomu lze určit, zda jeho nositel má zrzavou nebo černou pokrývku hlavy s pravděpodobností 90%, u světlé nebo hnědé s pravděpodobností 80%. Policejní laboratoř tak bude moci určit částečnou podobu pachatele, aniž ho kdokoli spatří.

 
Odeslat komentář k článku "Genetický základ EKG "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Genetický základ EKG " e-mailem

Diskuse/Aktualizace