Geny inteligence

23.5.2017
Citace:
S.Sniekers et al., Genome-wide association meta-analysis of 78,308 individuals identifies new loci and genes influencing human intelligence, Nature Genetics (2017), 22 May 2017, doi:10.1038/ng.3869
Zdroj
Rozložení inteligenčního kvocientu IQ v populaci, Alessio Damato, Mikhail Ryazanov,  CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0), via Wikimedia Commons.

Rozsáhlá meta-analýza (analýza analýz) na 78.308 účastnících identifikovala skupiny genů, které zodpovídají za naši inteligenci. Jde celkem o 336 polymorfismů (odlišných verzí téhož genu) na 18 lokusech (umístění genu na chromozomu). Podařilo se odhalit 11 nových genů, jejichž souvislost s inteligencí dosud známa nebyla. Exprese (aktivace) všech genů spojených s inteligencí probíhá převážně v mozku. Další výzkum by mohl vést k přesnému určení genů zodpovědných za poruchy učení a možná posléze i ke zlepšení jejich fungování. Inteligencí rozumíme schopnost řešení nových nebo složitých situací, přizpůsobení se novým okolnostem a učení ze zkušeností. Zodpovídá za ni mozková kůra čelních laloků. Rozložení inteligenčního kvocientu IQ v populaci vidíme na obrázku (Alessio Damato, Mikhail Ryazanov, CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0), via Wikimedia Commons).

akademon.cz 3.12.2013: Krkavčí inteligence

 
Odeslat komentář k článku "Geny inteligence "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Geny inteligence " e-mailem

Diskuse/Aktualizace