Grafenový IČ detektor

17.4.2014

Od svého objevení před deseti lety se grafen díky svým fyzikálním vlastnostem stal miláčkem experimentálních fyziků a pomalu proniká i do praxe. Nicméně možnosti pokusů s jednou vrstvou grafenu se zdají být vyčerpány, takže Zhaohui Zhong a Ted Norris s kolegy z University of Michigan přistoupili k experimentům s vrstvami dvěma, které odděluje nepatrná nevodivá mezírka. Sestrojili z nich citlivý fotodetektor na infračervené záření. Dopadající foton vytvoří v horní vrstvě pár elektron - díra. Elektron tuneluje přes nevodivou mezírku oddělují grafenové vrstvy do spodní z nich. Elektrické pole kladně nabitých děr z horní vrstvy ovlivňuje vodivost spodní vrstvy, která je zapojena báze FET tranzistoru. Signál se tak podstatně zesílí. Toto uspořádání umožňuje překlenout nízkou absorbanci monoatomické vrstvy.

 
Odeslat komentář k článku "Grafenový IČ detektor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Grafenový IČ detektor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace