Gravitační vlny

12.2.2016

Oba detektory zařízení LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) 14.září 2015 shodně zachytily gravitační vlnu pocházející ze splynutí dvou velmi vzdálených černých děr. Jde o jeden ze stěžejních fyzikálních experimentů vůbec a zároveň o další potvrzení teorie relativity. Existenci gravitačních vln předpověděl Albert Einstein před sto lety, avšak zachytili jsme je až nyní. Vznikají např. při kolizi extrémně těžkých objektů jako jsou černé díry nebo neutronové hvězdy. Detekce gravitačních vln probíhá na více než sto třicet let starém principu Michelsonova interferometru. Měří se interference dvou navzájem kolmých světelných paprsků. Za normálních okolností se neobjeví, protože oba mají shodnou fázi. Prolétající gravitační vlna nepatrně natáhne prostor jednoho paprsku a zkrátí u kolmého. Důsledkem je vznik interferenčních obrazců. Kvůli vyloučení místních událostí, jako např. nepatrného zemětřesení, vědci porovnávají měření ze dvou detektorů vzdálených od sebe 3.000 km. Jeden najdeme v americkém státě Washington, druhý v Louisianě. Naměřený signál odpovídá předpovědi. Jeho frekvence se pohybovala od 35 do 250 Hz. Zjednodušeně můžeme popsat, že gravitační vlny se k přitažlivosti mají stejně, jako elektromagnetické vlnění k elektromagnetické interakci.

 
Odeslat komentář k článku "Gravitační vlny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Gravitační vlny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace