Guma, která se sama slepí

25.2.2008
dvě molekuly mastné kyseliny propojené vodíkovými vazbami

Ludwik Leibler se svými kolegy z francouzské Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielles připravil pružný materiál, který sám zacelí svá poškození. Tvoří jej kratší mastné kyseliny, které dohromady spojují vodíkové můstky (viz obr.). V případě přetržení stačí oba konce přitalčit k sobě a po chvíli se znovu spojí, a to dokonce až 12 hodin po vzniku trhliny. Společnost Arkema připravuje uvedení nové látky na trh. Uvažuje o jejím využití v elektrotechnice, jakož I při výrobě tkanin, přístrojových hadiček, nátěrových hmot, tiskařských barev, kosmetických přípravků a stavebních materiálů.

Povrch nového materiálu při tom vůbec není lepivý. Za strukturu normální gumy, kterou tvoří chemicky modifikované a pospojované deriváty isoprenu, zodpovídají hlavně chemické vazby. Jejich opětovný vznik při mechanickém porušení vyžaduje více energie a složitější operace než tvorba vodíkových můstků v novém materiálu. Otázkou však zůstává, jak by tato struktura odolávala dlouhodobému mechanickému namáhání, jako je tomu u pneumatik všech druhů? Možná proto o takových aplikacích zatím neuvažuje.

 
Odeslat komentář k článku "Guma, která se sama slepí "



Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Guma, která se sama slepí " e-mailem

Diskuse/Aktualizace