Heterotrofní langusty

4.1.2017
Langusta Panulirus argus (foto NOAA via Wikimedia Commons).

Výživa naprosté většiny organismů na Zemi závisí na fotosyntéze, ať už si pomocí slunečního záření vytvářejí organické sloučeniny samostatně jako zelené rostliny, anebo těch organismů, které se na nich pasou, nebo predátorů požírajících jedlíky rostlin. Výjimky jsou zajímavé, avšak nečetné. Existuje skupina chemotrofních organismů, kteří energii získávají z chemických sloučenin ve svém okolí. Výzkum Martina J. Attrilla a Nicholase D. Higgse z Plymouth University spolu s Jasonem Newtonem ze Scottish Universities Environmental Research Centre ukázal, že 20% potravy langusty Panulirus argus z čeledi langustovitých (Palinuridae) pochází z chemotrofních zdrojů. Chov těchto langust je na karibských ostrovech velmi významný. Zabývá se jím na 50.000 lidí a roční obrat odvětví přesahuje 450 milionů dolarů. Opravdu nikdo nečekal, že existuje tak významná součást naší stravy, snad s výjimkou hub, která by nezávisela na slunečním záření. Langusty P. argus kromě jiného požírají lucinovité mlže (Lucinidae), kterým organické sloučeniny dodávají chemotrofní bakterie žijící na jejich žábrách. Langustu Panulirus argus vidíme na obrázku (foto NOAA via Wikimedia Commons).

 
Odeslat komentář k článku "Heterotrofní langusty "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Heterotrofní langusty " e-mailem

Diskuse/Aktualizace