Hmatové vjemy z počítače

22.7.2007

Japonská společnost NTT předvedla prototyp speciálních rukavic, které umožní ohmatat si obrázek, které vidíme na monitoru počítače. Senzory nadité zařízení přenáší do našich hmatových tělísek nejen informace o tvaru tělesa, ale i o jeho konkrétním povrchu včetně odporu, jaký klade našemu tlaku na něj, tedy o tom, jak je měkký či tvrdý.

Obdobné zařízení zhotovili americko-indický vědecký tým. Mělo by se uplatnit při chirurgických zákrocích prováděných na dálku. Kromě obrazu z videokamery obdrží vzdálený operatér i informace o tuhosti a soudržnosti tkání či orgánů, s nimiž pracuje. Jádrem celého zařízení je speciální senzor složený z množství miniaturních kondenzátorků, jejichž dielektrikum tvoří 28 mikrometrů silná polymerní membrána. Ve styku s tkáněmi se stlačuje a deformuje, což ovlivní jejich kapacitu. Tak získáme požadované údaje v elektrické podobě a můžeme je přenést na libovolnou vzdálenost.

 
Odeslat komentář k článku "Hmatové vjemy z počítače "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hmatové vjemy z počítače " e-mailem

Diskuse/Aktualizace