Hojení elektrod

14.10.2014
Průběh zacelování poškozených míst během pěti hodin. Snímek byl pořízen rastrovacím elektronovým mikroskopem, obr. Nature Nanotechnology, Volume: 9, Pages:631–638, 2014, doi:10.1038/nnano.2014.130.

Velké omezení pro lithiové elektrochemické články představují opakované změny objemu elektrod při pohybu lithných iontů. Vznikající drobné trhlinky snižují jejich vodivost. Se zajímavým řešení přišli elektrochemici ze Stanford University, které vedl Zhenan Bao. Shluky křemíkových částeček o rozměru 3 až 8 mikrometrů zapouzdřili do samoobnovitelného polymeru, který je schopen chemickou reakcí napravit mechanické poškození své struktury. Udrží i rozlámané křemíkové mikročástice pohromadě, čímž zachová jejich funkčnost. V tomto případě využili polymeru, který má ve své struktuře zabudované skupiny C=O a -NH-. Vznikající vodíkové vazby mezi kyslíkovými a vodíkovými atomy opraví poškozená místa. Postup zacelování můžeme vidět na obrázku, který byl pořízen rastrovacím elektronovým mikroskopem (obr. Nature Nanotechnology, Volume: 9, Pages:631–638, 2014, doi:10.1038/nnano.2014.130). Mezi pořízením obou snímků uplynulo pět hodin.

 
Odeslat komentář k článku "Hojení elektrod "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hojení elektrod " e-mailem

Diskuse/Aktualizace