Hopkující krystal

13.8.2013
schéma změny vazby ligand - centrální atom vlivem světla

V krystalu komplexní sloučeniny kobaltu [Co(NH3)5 (NO2)]Cl(NO3) vzniká při silném osvětlení tak mocné pnutí, že může vést až k jeho poskokům přesahujícím 10.000 krát jeho rozměry či k rozštípnutí na několik částí (viz video). Prof.Jelena V. Boldyreva a Dr.Boris A. Zacharov z Novosibirské státní univerzity spolu se svými kolegy z pobočky New York University v Abu Dhabi odhalili příčinu tohoto jevu. Pohlcené fotony dodají energii ke změně orientace a chemické vazby nitro ligandu NO2. Místo vazby přes atom dusíku se na kobaltitý ion naváže prostřednictvím svého atomu kyslíku. Průběh reakce vidíme na obrázku.

 
Odeslat komentář k článku "Hopkující krystal "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hopkující krystal " e-mailem

Diskuse/Aktualizace