Hořící ALICE

8.10.2009

Vědecký tým z Purdue University, NASA, Air Force Office of Scientific Research a Pennsylvania State University vedený prof. Stevenem Sonem vyvinul a odzkoušel nové pevné raketové palivo. Tvoří ho zmrzlá směs nanočástic hliníku o průměru 80 nm a vody. Extrémně malé částice reagují mnohem ochotněji než velké kusy téhož materiálu. Např. u železa byl obdobný jev pozorován již dávno. Pyroforické železo tvořené drobnými částicemi se na vzduchu samo vznítí. Po zapálení nového palivové směsi začnou nanočástice hliníku reagovat s vodou za vývoje tepla. Zároveň vzniká vodík, který je možné jímat a využít třeba v palivovém článku. ALICE, jak se nové palivo jmenuje, je výrazně šetrnější k životnímu prostředí, protože součástí standardních směsí jsou chloristany, při jejich spálení se do vzduchu uvolňuje kyselina chlorovodíková. A není ji málo, protože oba pomocné motory raketoplánu obsahují dohromady 700 t chloristanu amonného. Nevýhodou je, že palivo ALICE je nutné uchovávat za snížené teploty, protože jinak by reakce pomalu probíhala samovolně a jeho kvalita by se podstatně snížila. Vzhledem k jednoduché přípravě není nutné vytvářet zásoby.

 
Odeslat komentář k článku "Hořící ALICE "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hořící ALICE " e-mailem

Diskuse/Aktualizace