Hořlavý plyn z dřevních odpadů

11.6.2012
Celkový pohled na elektrárnu od generátoru plynu (AIR TECHNIC s.r.o.)

Využití biomasy k výrobě elektrické energie a tepla je obzvlášť atraktivní forma přeměny energie. Pokud je biomasa v daném místě v dostatečném množství a ve vhodné formě, je tento způsob výroby ušlechtilé energie ještě lákavější. Navíc jde o využití obnovitelných zdrojů s nulovou bilancí skleníkového plynu oxidu uhličitého. Společnost AIR TECHNIC s.r.o. ve spolupráci s firmou TARPO s.r.o. vyvinula zařízení na výrobu elektrické energie a tepla z dřevních odpadů s mimořádně vysokou celkovou účinností kogenerace 75,5%. Při termickém rozkladu biomasy se uvolňuje hořlavý plyn, který se následně spaluje v kogenerační jednotce. Plynový motor pohání generátor na výrobu elektřiny, zbytkové teplo slouží k vytápění případně k dalšímu využití ve vhodných výrobních procesech. Předchůdcem této metody byly automobily na dřevoplyn, rozšířené zejména v období druhé světové války a krátce po ní kvůli nedostatku benzínu. Od té doby došlo k podstatnému zdokonalení, takže účinnost je podstatně vyšší a jako surovina neslouží kvalitní dřevo, ale odpad z lesní těžby, z pilařských odpadů, z truhláren a dřevozpracujících podniků, úprav lesoparků apod. Je možno uvažovat i o některých odpadech, vznikajících při pěstování zemědělských plodin. Oproti mnohem známějšímu bioplynu jde o slibnější metodu. Při sušení dřevní štěpky, při jejím termickém zplynování a následném spalování v kogeneračních jednotkách nevznikají žádné plyny, které by pro své aromatické složení obtěžovaly své okolí. AIR TECHNIC s.r.o.

nuclear 29.6.2012: Dřevo se začíná měřitelně splyňovat už od 200´C, taktéž například rostlina "amaranth" -pardon, český název jsem zapoměl, se "dobře vypařuje". Musí však být suché, voda to značně zhoršuje díky vysoké tepelné kapacitě, takže umění spočívá v šikovnosti řídit pohyby provozního materiálu, což prý není lehké jelikož dřevní odpad je žádaná komodita z důvodu rozšiřování peletkových kotlů. Ekologický přínos tohoto řešení je ovšem pro některé prý například vesnice v kotlině -vynikající a problém exhalací zcela vyřeší!

akademon.cz 29.6.2012: Rod Laskavec (Amaranthus) zahrnuje asi 60 druhů.

 
Odeslat komentář k článku "Hořlavý plyn z dřevních odpadů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hořlavý plyn z dřevních odpadů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace