Hruškovité jádro atomu

6.6.2013
tvar jádra radia 226

Jádro rádia 226 má v základním, neexcitovaném tvaru hruškovitý tvar, což je velmi neobvyklé. I když to teorie jaderných sil předpokládá, zatím se žádné jiné takové nalézt nepodařilo. Zjistil to Peter Butler se svými kolegy z University of Liverpool při experimentech ve švýcarském CERNu. Jeho hruškovitý tvar není příliš výrazný, nicméně výrazná asymetrie v jeho tvaru existuje. Podařilo se to prokázat při studiu srážek těchto atomových jader. Jejich tvar ovlivňuje, jak snadno může dojít k přenosu energie při srážce a k jejich excitaci. Neobvyklý tvar je způsoben jadernými silami, které jsou zejména přitažlivé, protože udržují jádro pohromadě. Na velmi krátké vzdálenosti (z hlediska jaderných rozměrů ve femtometrech) mohou působit i odpudivě. Část jaderných nukleonů je jimi vytlačována ven, což vede k nesymetrickému vyboulení. Na obrázku je znázorněn tvar jádra radia 226 určený z experimentů Butlerova týmu. Mohli bychom ho též označit za vejčitý, ale jeho objevitelé ho popisují jako hruškovitý.

Atomová jádra mají zpravidla tvar koule nebo rotačního elipsoidu. O jádrech jiných tvarů si můžeme přečíst zde:

Atomové jádro tvaru elipsoidu, akademon.cz 13.4.2013

Jádro se svatozáří, akademon.cz 4.7.2006

Neutronové halo helia-6, akademon.cz 12.10.2004

Atomové jádro s dosud největší naměřenou stabilní deformací, akademon.cz 11.7.2004

 
Odeslat komentář k článku "Hruškovité jádro atomu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hruškovité jádro atomu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace