Hubnutí pomocí hadice

6.10.2017
Plastový Endobarrier, který pokrývá vnitřní povrch část tenkého střeva bezprostředně za žaludkem. Červené čáry označují místo propojení při žaludečním bypassu.

Novou lékařskou techniku pro usnadnění hubnutí testuje MUDr.Robert Ryder se svými kolegy z Městské nemocnice v britském Birminghamu. Spočívá v endoskopickém (skrz ústa) zavedení asi 60 cm dlouhého plastového rukávce pojmenovaného Endobarrier, který pokryje zevnitř stěnu tenkého střeva hned za žaludkem (viz obr.). Množství strávených živin výrazně poklesne. Metoda je určena pro nemocné s způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinudiabetem II.typu? a obezitou, kde přináší obstojné výsledky.

Nová metoda může nahradit techniku zvanou gastrický (žaludeční) bypass, což je chirurgické rozdělení žaludku na horní a spodní část. Zkrácené tenké střevo napojí chirurg na horní menší část, takže skrz větší dolní díl žaludku a oddělenou část tenkého střeva žádná potrava neprochází. Gastrický bypass patří mezi nejúčinnější metody chirurgické léčby obezity a s ní spojených metabolických poruch. Jde o drastický způsob spojený se všemi riziky dvou operací při zřízení bypassu a pozdějším obnovení původního stavu.

Endobarrier společnosti The Endobarrier System O zkušenost a výsledcích zavedení Endrobarrieru (viz obr.) padesáti nemocným diabetem II.typu a obezitou referoval Dr.Ryder v polovině září v Lisabonu na každoročním kongresu Evropské asociace pro výzkum diabetu (EASD - European Association for the Study of Diabetes). Konstatoval, že jde o účinnou terapii, kvůli které není třeba nemocné hospitalizovat a vystavovat riziku operace.

 
Odeslat komentář k článku "Hubnutí pomocí hadice "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hubnutí pomocí hadice " e-mailem

Diskuse/Aktualizace