Hurá na velryby!

10.1.2008
Plejtvák obrovský ve východním Pacifiku, foto NOAA.

Po tlaku Mezinárodní velrybářské komise a poté, co Austrálie vyslala do antarktických vod loď, aby přímo na místě monitorovala lov velryb, odvolalo Japonsko lov 50 keporkaků. Úspěch odpůrců lovu velryb? Sotva! Plánovaný lov 935 plejtváků malých a 50 plejtváků myšoků velrybářská flotila nejspíš dokončí. Je lákavé použít moci zákona k prosazení etických norem, protože se to jeví jako snadné.Opak je pravdou. Ověřená pravda znovu ukázala, že existuje-li po něčem dostatečná poptávka, demokratická společnost nedisponuje dostatečnými silami, aby ji zvládla silou. Je lhostejné, zdali jde o drogy, rohy nosorožce (čínské afrodisiakum) anebo velrybí maso v Japonsku. Odpůrci lovu velryb prosadili nadnárodní zákonné normy, aniž by za nimi stála skutečná síla ochotná vynutit jejich prosazování. Vyhlásí snad některá z námořních mocností válku Japonsku a potopí jeho velrybářskou flotilu kvůli etickým sporům? Jistě ne!

Aby dodali váhy svým argumentům, obrátili se odpůrci lovu k vědě a pomocí matematických modelů dokazují, že některým druhům velryb hrozí vyhubení. Z kanónů vědy však může pálit i druhá strana. Velrybáři kontrovali neméně důvtipnými soustavami diferenciálních rovnic, ze kterých vyplývá, že vyhynutí není na pořadu dne. Navíc lov ospravedlňují potřebami dalšího výzkumu. Rádoby vědecké argumenty na obou stranách nenabízejí žádné řešení.

Vědecký přístup v sobě skrývá další past. Abychom zabránili vyhynutí vejryb, stačilo by je chránit v pacifických rezervacích. Jatečné kusy bychom pak pěstovali na farmách jako lososy. V současné době nic takového neumíme. Pěstování obrovských savců je mnohem náročnější než množení ryb. Ale principiálně to vyloučeno není! Uspokojilo by vás takové řešení? Je přece formálně správné! Já bych spokojen nebyl. Nechci, aby se velryby lovily, protože jde zajímavá a inteligentní zvířata. Stejně tak se mi třeba nelíbí střílení slonů.

Etické problémy bychom měli řešit odpovídající prostředky – přesvědčováním, příkladem, poznáním. Asi stejně, jakoby nás hinduističtí misionáři přesvědčovali, abychom se vzdali konzumace hovězího masa. I kráva má přece krásné oči! Blokování provozu jatek, jakkoli mediálně vděčné, by nás spíše utvrdilo v našich názorech. Obětavé překážení velrybářským lodím je mediálně vděčné, avšak situaci spíše vyhrocuje, protože vytváří obraz nepřítele. Je to my a oni, ti zlí na těch velkých lodích. Skutečná osvětová činnost by měla spíše směřovat vůči konzumentům velrybího masa. O mravenčí práci bez spasitelského náboje a pozornosti medií však velký zájem není. Mohlo by to však fungovat. Byla doba, kdy naši předkové bez zábran pojídali těla zabitých protivníků.

 
Odeslat komentář k článku "Hurá na velryby! "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hurá na velryby! " e-mailem

Diskuse/Aktualizace