Hydrotermální průduchy z nového materiálu

28.12.2015
detail křemičitanových usazenin ze stěn průduchů Von Dammova průduchového pole (Hodgkinson,  Matthew R. S. et al., Talc-dominated seafloor deposits reveal a new class of hydrothermal system, Nat Commun, vol.6, 2015/12/22/online, http://dx.doi.org/10.1038/ncomms10150).

Stěny hydrotermálních průduchů vznikají vysrážením minerálů při prudkém ochlazení proudu přehřátého silně koncentrovaného vodného roztoku solí, který pod tlakem vyvěrá z nitra Země do chladné vody u mořského dna. Jeho teplota dosahuje stovek stupňů Celsia, avšak díky vysokému tlaku v hlubině oceánu zůstává kapalný. Základním vysráženým materiálem je anhydrit, chemicky síran vápenatý CaSO4. Pukliny a póry v něm vyplňují sulfid měďnatý CuS, zinečnatý ZnS a železnatý FeS. Jak zjistil Matthew R. S. Hodgkinson se svými kolegy z National Oceanography Centre v Southamptonu, existují hydrotermální průduchy i z jiného materiálu. Konkrétně 85 - 90% objemu stěn průduchů ve Von Dammově průduchovém poli v Karibském moři jižně od Kajmanských ostrovů představuje talek, hydratovaný křemičitan hořečnatý Mg3Si4O10(OH)2. Sráží se z vodného roztoku proudícího z průduchů o poměrně nízké teplotě, 215 stupňů Celsia, s pH = 5,8, a s nízkým obsahem kovových iontů. Na obrázku vidíme detail křemičitanových usazenin, které vytváří stěny průduchů Von Dammova průduchového pole (Hodgkinson, Matthew R. S. et al., Talc-dominated seafloor deposits reveal a new class of hydrothermal system, Nat Commun, vol.6, 2015/12/22/online, http://dx.doi.org/10.1038/ncomms10150).

 
Odeslat komentář k článku "Hydrotermální průduchy z nového materiálu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hydrotermální průduchy z nového materiálu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace