Identifikace černé smrti

7.8.2013
struktura trisacharidu typického pro bakterie moru

Jednoduchou metodu detekce bakterií moru Yersinia pestis vyvinul tým Petera Seebergera z Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung v německé Postupimi (Potsdam). Je založena na tom, že část molekuly lipopolysacharidů (viz obr.), které se nacházejí na buněčných površích, je pro bakterie moru naprosto charakteristická. Protože jde o poměrně krátký řetězec tvořený třemi molekulami sacharidu, připojili tři tyto segmenty na molekulu bílkoviny. Tyto makromolekuly vpravili do krve myší a po nějakém čase z ní izolovali protilátky, jež se dají použít k identifikaci Yersinií. Dnes sice již nehrozí epidemie takového rozsahu, jaká ve 14.století zdecimovala Evropu, avšak stále jde o smrtelnou nemoc.

 
Odeslat komentář k článku "Identifikace černé smrti "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Identifikace černé smrti " e-mailem

Diskuse/Aktualizace