Identifikace funkčních cysteinů v proteomu

6.1.2011

Cystein je zcela základní nukleofilní aminokyselina proteinů. Nepřítomnost příbuzných sekvencí, které by definovaly funkční cysteiny v proteinech, komplikovala jejich určení a charakterizaci. Nyní byla skupinou amerických vědců popsána proteomická metoda profilování vnitřní reaktivity cysteinů v příbuzných biologických systémech. Hyperreaktivita byla vzácným rysem cysteinů a byla nyní zjištěna v nejrůznějších typech činnosti, včetně nukleofilní a redukční katalýzy a míst oxidační modifikace. Hyperreaktivní cysteiny byly nalezeny v několika proteinech bez charakteristické funkce, včetně zbytků v eukaryontní fylogenezi potřebných pro životnost kvasinek a biogenezi železnato-sirných proteinů. Kvantitativní profilování se ukázalo jako užitečný základ pro funkční zkoumání cysteinů, kde rozlišuje katalyticky aktivní uspořádání cysteinů od neaktivního.

Odeslat komentář k článku "Identifikace funkčních cysteinů v proteomu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Identifikace funkčních cysteinů v proteomu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace